Kermesse-Kidnapping

කිරිස්ටියන්

උත්සවයක් අතරතුර පැහැරගැනීම

ස්පාඤ්ඤයේ මිරියමි නමි ගැහැණු ළමයෙක් මලගාහි ඇලෝහා පාසලට යමින් සිටියාය, ඉතා පොහොසත් පාසලක් ,රටෙි දෙවන හොදම පාසල ලෙස පිලිගැනීමක් හා කීීර්තියක් ඇති. ඔහුගේ පියා සුපිරි ධනවතෙකි ඵ් වගේම පාසලේ අධයක්‍ෂවරයාය. වසර අවසානයේ පැවති උත්සවයක් අතරතුර ඇයව පැහැරගෙන ගියාය. පැහැරගත් අය ඇයව සිහි නැති කළා, ඔවුන් ඇයව ඉතාලියෙහි සිට ජිනීවාවල හෝටලයකට ‍‍‍රැගෙන ගොස් පුටුවක බැද තැබුහ. ඔවුන් අතර සිදු වූ සංවාදයක් නිසා දැරිය පැහැරගත් අයගේ කටහඩ ඇය විසින් හදුනා ගත්තාය, ඔවුන් තම පියාගේ අර්ධ සහෝදරයන් බව ඇයට දැන ගැනීමට හැකි විය. ඔවුන්ඔහුට ඊර්‍ෂයා කළේ ඔහුට සෑම විටම තම දෙමාපියන්ගෙන් වැඩි සැලකිල්ලක් ලැබුණු බැවිනි. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් කෙරෙහි ගොඩනැගී තිබූ අමනාපය දැන් ඔවුන්ව මෙම නොහොබිනා කි‍ුයාවට තල්ලු කරමින් තිබෙි. පසු දින, ඔවුන් මිරියමිගේ පියාට දුරකතනයෙන් අමතා ඔවුන් ඔහුට තර්ජනය කරමින් කීහ:

“-මිරියමි වෙනුවට ලක්‍ෂ 50 ක කප්පමක් ගෙවීමට අපි ඔබට යොජනා කරනවා.

– ඔවි, මට ටික කාලයක් දෙන්න.

-දින තුනකින් ජිනීවා ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් ගත වීටට නැවතී සිටින ස්ථානයේදී මට මුදල් වුවමනායි. මුදල් බෑගයක දමා 2 වන පේලියෙ ආ කොටසෙහි තබන්න. එකතුව පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් පසුව,මිරියමි එම ස්ථානයේදීම නිදහස් කරනු ලබන අතර ඔබට ඇයව හමුවනු ඇත.

– හරි කිසිම ආබාධයකින් තොරව”

කාලය නාස්ති නොකර, තාත්තා පොලිසියට දැනුමි දුන් අතරතුර දී එම දවස උදාවෙනවා,දන්වා ඇති ස්ථානයේ,ඒ වන විටත් කොල්ලක‍‍රුවන් අල්ලා ගැනීමට පොලිසිය පැමිණ සිටියේය.

* ඔබට හිතන්න හැකිය ඉතිරිය. ඔබට ඔබේ කොටස සමිපූර්ණ කර එවිය හැක lasuite@trames.ch.

Kermesse-kidnapping

En Espagne, une fille qui s’appelait Myriam allait au collège d’Aloha à Malaga, un collège très riche, connu et réputé comme la 2ème meilleure école du pays. Son père était super riche car c’était le directeur de l’école. A la fin de l’année, pendant la fête de kermesse elle s’est fait kidnapper. Les kidnappeurs l’ont fait tomber dans les pommes, ils l’ont ramenée en Italie à Genèva dans un hôtel et ils l’ont attachée sur une chaise. En surprenant une conversation, la fille a reconnu les voix de ses ravisseurs, elle a alors découvert que c’étaient les demi-frères de son père. Ils étaient jaloux de lui car il avait toujours reçu plus d’attention de la part de leurs parents. La rancœur qui s’était accumulée toutes ces années envers eux les poussait maintenant à cet acte diabolique. Le lendemain, ils ont téléphoné au père de Myriam et lui ont dit en le menaçant :

« – On te propose de verser une rançon de 50 millions en échange de Myriam.

-Oui oui, laissez-moi un peu de temps.

-Dans trois jours je veux l’argent à l’aéroport aérogare de Genèva. Déposez l’argent dans une mallette sur le banc voie 2 secteur A. Après avoir vérifié la somme, Myriam sera libérée sur place et tu la retrouveras…

-Ok pas de problème. »

Sans perdre son temps, le père a prévenu la police et le jour arrivé, à l’endroit indiqué, la police était déjà sur place pour capturer les ravisseurs. *

*A toi d’imaginer la suite. Tu peux envoyer ton texte à lasuite@trames.ch.

Découvrez notre livre Histoire avec des bosses !

Disponible chez votre libraire depuis Avril 2024 !

Notre livre réalisé avec grand soin présente nos histoires illustrées par leurs auteurs et autrices.

Votre achat finance l’association Trames et ses actions, merci à vous!

Vous pouvez également commander notre livre sur le site de l’éditeur.

Couverture du livre de Trames: Histoire avec des bosses

2 réponses

  1. Bravo Christian tu as bien écrit 🙂 je viens aussi du Sri Lanka. ça m’a fait plaisir voir ton texte en singhalais, c’est aussi ma langue. 🙂 🙂

  2. Et bravo pour cette belle lecture fluide et expressive! On se laisse embarquer avec plaisir dans l’histoire grâce à ta voix parfaitement claire et posée.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Qui a écrit cette histoire ?

Son pays d’origine : Sri Lanka
Sa langue première: Singhalais