Belle

ጽብቕቲ!

ሳራ ውሽጣ ጽብቕትን ዘንጸባርቅ ደጋዊ ዘለዋ ኢያ። ተዋዛይት፣ ዘይትሓርቕ፣ ሰባት ተረኪባ ብጽቡቅ ትቀራረብ ኢያ። ዝበለጸት መሓዛይ ኢያ። ሕጂ ግን ኣብ ለንደን ኢያ ዘላ፡ ኣነ ከኣ ኣብ ሉዛን ኢየ ዘለኩ። ሓዘን ከኣ ይስመዓኒ። ን ሳራ ካብ ዝፈልጣ ክልተ(2) ዓመት ኣለኒ። ሓደ መሓዛይ ኢሉኒ ንሳ ምሳይ ክትራከብ ከምዝደለየት። ኣነ ከኣ ሐራይ በልክዎ። ተራኺብና ከኣ በ ስናፕቻት፡ መዓልታዊ ክንጸሓሓፍ ጀመርና፡ ክንዘራረብ ከለና ነሓዋውሶ ነቲ ትግሪኛ፡ እንግሊሽ፡ዓረብ፡ ኣመሓሪኛ።ሳራ ኤርትራዊት ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኢያ ተወሊዳን ዓቢያ ከኣ ። ኣነ ከኣ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ኤርትራ ከኣ ዓቢየ። ኣነን ሳራን ትምህርቲ ንፈቱ ኢና። ኣብ ትምህርቲ ካልኦት መሓዙት ነይሮሙኒ። ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ሰዓት ሸውዓተ(7h) ክሳብ ዓሰርተው ክልተ(12h) ፡ ካብ ሰዓት ሓደ(1) ክሳብ ሽዱሽተ(6) ኢዩ። ሓደ ሰሚስተር ናይ ንግሆ፡ ሓደ ሰሚስተር ናይ ምሸት ኢዩ። ንመሃሮ ከኣ ታሪኽ፡ ስነ ፍልጠት፡ ትግሪኛ፡ እንግሊሽን፡ ምንቅስቃስ ኣካላት። ሳራ ኣብ ለንደን ሰለስተ(3) ግዜ ትኸይድ ኣብ ሰሙን፡ እንግሊሽን፡ እስፓኒዮልን ከኣ ትመሃር። ኣነን ንሳን ብጸወታ ነተሓታተን ኢና። ነኣብነት፡ አንታይ ትፈትዊ? እንታይ ዩ ሕልምኪ? መልሳ ከኣ ነዓይ ደስ ኢሉኒ። ተራኪብና ከኣ ዝኮነ ነገር በሓንሳብ ክንገብር ይደሊ ፡ መዘናግዒ ቦታ ፡ ሲነማ ፡ መስሓቒ ፊልምታት ክንርኢ ይደሊ። ኣብ ስዊዝ ከማን መስሓቒ ፊልምታት ይፈትው ኢየ። ኣብ ቴሌቪጅን ትግሪኛ ይርኢ ኢየ። ደሓር ንሳራ መልእክቲ ይሰደላ በ ስናፕቻት ወይ ከኣ ኢንስተግራም ገረ። ይብላ ከኣ አታ ፊልሚ ጽብቅቲ ኔራ ወይ ከኣ ሕማቅ ኔራ ይበኪ ጥራይ ኣለኩ ደሃር ነዛ ፊልሚ ረኢያ ኢለ የማክራ።

ዝፈትዎ ቃል ከኣ ፍቅሪ እዩ።

Belle

Sara est belle à l’intérieur et ça rayonne à l’extérieur. Elle rigole. Elle ne se fâche pas. Quand elle rencontre quelqu’un, cela se passe bien. C’est ma meilleure amie. Maintenant elle est à Londres et moi à Lausanne. Ça me rend un peu triste. Sara, je la connais depuis deux ans. Un ami m’a dit qu’elle voulait mon contact. J’ai accepté. On s’est rencontrées sur Snapchat et maintenant on s’écrit tous les jours. Quand on se parle, on mélange les langues : tigrigna, anglais, arabe et amharique. Sara est née et elle a grandi en Ethiopie. Moi je suis née et j’ai grandi en Erythrée. Sara aime l’école et moi aussi.

A l’école j’avais d’autres ami.e.s. En Erythrée l’école commence à 7h jusqu’à 12h, et de 13h à 18h. Un semestre c’est l’école du matin et l’autre semestre c’est l’école de l’après-midi. On apprend l’histoire, la citoyenneté, les maths, le tigrigna, l’anglais, la gym. Sara, à Londres, elle va à l’école trois fois par semaine. Elle apprend l’anglais et l’espagnol.

Elle et moi on joue à se poser des questions, par exemple : « T’aimes quoi ? », « C’est quoi ton rêve ? ». Ses réponses me plaisent. On aimerait se rencontrer et faire des choses ensemble : aller au bar, au cinéma, voir des films drôles. Ici aussi en Suisse j’aime les films drôles, je les regarde à la télé en tigrigna. Après j’envoie un message à Sara avec Snapchat et Insta. Je lui dis que le film était bien ou triste et que je pleure… et je lui conseille de regarder ce film.
Mon mot préféré c’est ፍቕሪ (fqri = amour).

Découvrez notre livre Histoire avec des bosses !

Disponible chez votre libraire depuis Avril 2024 !

Notre livre réalisé avec grand soin présente nos histoires illustrées par leurs auteurs et autrices.

Votre achat finance l’association Trames et ses actions, merci à vous!

Vous pouvez également commander notre livre sur le site de l’éditeur.

Couverture du livre de Trames: Histoire avec des bosses

3 réponses

  1. Quand j’ai compris que vous êtes des meilleures amies mais a distance, j’étais épaté. ça m’épate car, de base, moi je croyais que les amis sont des personnes qu’on voit souvent et pas juste qu’on leur parle par messages tous les jours! Moi je trouve que c’est très original d’avoir des amies qu’on a pas rencontrées en vrai. Je te souhaite bonne chance avec ta meilleure copine ! <3

  2. Bonjour Samiya, ton histoire est magnifique. Est-ce que ton histoire est vraie?
    Est-ce que Sara est ta seule amie?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Qui a écrit cette histoire ?

Son pays d’origine : Érythrée
Sa langue première: Tigrigna